Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny ​

POUŽÍVANIE A SKLADOVANIE

Vyhnite sa vystaveniu produktu vlhkému prostrediu alebo extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť jeho poškodenie. V prípade, že sa do produktu náhodne dostane voda, okamžite prestaňte s jeho používaním, aby ste predišli skratu. Opätovné použitie je možné až po úplnom vysušení, ale pozor, nie vystavením vysokej teplote. Uistite sa, že produkt je mimo dosahu detí.

 
Instructions

UPOZORNENIA

Dodávka a použitie jednotlivcami mladšími ako 18 rokov sú prísne zakázané. Produkt je určený pre fajčiarov a nie je odporúčaný pre nefajčiarov.

Tento produkt nie je vhodný pre tehotné alebo dojčiace ženy, jednotlivcov s kardiovaskulárnymi a respiračnými chorobami, alkoholikov a epileptikov. Ak máte existujúce pľúcne ochorenia, ako je astma, CHOCHP, bronchitída alebo zápal pľúc, odporúča sa nepoužívať tento produkt. Vydýchaná para môže spôsobiť záchvat astmy, dýchavičnosť a záchvaty kašľa, najmä v prípadoch predtým poškodených pľúc. Ak sa vyskytne akékoľvek nepríjemný pocit, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

1. Popis produktu
Secpelle e-fajka je ručne vyrábaný mechanický mod. Môže byť používaný s rôznymi atomizérmi (nie sú súčasťou balenia) s priemerom do 24 mm. Je napájaný jedným dobíjateľným lítiovým akumulátorom typu 18350 s plochým plus kontaktom (nie je súčasťou balenia).

1.1 Rozsah dodávky
▪ ručne vyrábané drevené telo (kotol) e-fajky
▪ tlačidlo , ktoré je zároveň krytom komory s batériou
▪ ručne vyrábaný, štýlový akrylový náustok (drip tip)
▪ drevená darčeková krabica

1.2 Špecifikácia
▪ Rozmery tela fajky sú približne 40 mm x 60 mm x 60 mm (ručná výroba vedie k drobným rozdielom)
▪ Telo má oválnu komoru pre jednu Li-Ion batériu typu 18350
▪ Komora batérie sa uzatvára pružinovým tlačidlom na magnetický úchyt
▪ Atomizér (nie je súčasťou dodávky) sa k telu pripája štandardným závitom typu 510
▪ Odpor žhaviacej hlavy musí byť vyšší ako 0,6 Ohm
▪ 2 ročná záruka (obchodné podmienky kapitola 6)

1.3 Doporučenia
▪ Najlepšie e-fajka funguje s atomizérom ktorý má odpor okolo 1.6 Ohmu
▪ Odpor doporučujeme vždy preveriť Ohm metrom alebo na mode s touto funkciou
▪ Doporučujeme zvýšenú opatrnosť pri montovaní atomizéra na telo fajky. Pri nepresnom nasadení môže dôjsť k poškodeniu závitu.
▪ Doporučujeme nasadzovať pružinový gombík na telo až keď je v komore batéria. Spolu s batériou sa ľahšie vyberá von.
▪ Náustok (drip tip) sa ľahšie vsúva do atomizéra, keď sa na gumené krúžkové tesnenia čapu dá kvapka liquidu.

2. Bezpečnostné pokyny
▪ Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám; Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.
▪ Nepoužívajte zariadenie v prostredí s vysokou koncentráciou horľavých plynov, pár alebo prachu; Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
▪ Nehádžte zariadením ani ho nevystavujte nadmernému tlaku, aby ste predišli poškodeniu; Nepoužívajte zariadenie v prípade zistenia poškodenia.
▪ Nevystavujte zariadenie vode alebo prostrediu s vysokou vlhkosťou.

3. Pokyny pre skladovanie
▪ Ak zariadenie dlhodobo nepoužívate, vytiahnite batériu.
▪ Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí a domácich zvierat.
▪ Uistite sa, že zariadenie je počas skladovania pevne a bezpečne umiestnené.
▪ Skladujte zariadenie čisté a suché.

4. Likvidácia
▪ Obal musí byť likvidovaný ekologicky zodpovedným spôsobom.
▪ Náš produkt nepatrí do odpadkov. Možno ho bezplatne likvidovať vo vašom miestnom obchode alebo na komunitných zberných miestach. Skontrolujte to u svojej miestnej samosprávy, radnice alebo miestnej spoločnosti pre nakladanie s odpadmi.

5. Čistenie a údržba
E-fajky Secpelle sú vyrobené z dreva. Myslite na to, že tento prírodný materiál sa časom zmení. Nová e-fajka je leštená karnaubským voskom a táto tenká lesklá vrstva sa po nejakom čase opotrebuje. Na udržanie dreveného povrchu v dobrej kondícii naneste malú kvapku olivového oleja na bavlnenú handričku a jemne s ním utrite telo fajky. Postupujte opatrne, aby sa olej nedostal do závitu pripojenia atomizéra a ani do priestoru batérie. Nechajte olej chvíľu vsiaknuť do dreva a potom ho vyleštite čistou bavlnenou handričkou.

6. Záruka a zodpovednosť za vady tovaru
Ak sa vyskytne vada na e-fajke po jej zakúpení, je to dôvod na reklamáciu. Secpelle prijme oprávnené nároky na reklamáciu do 2 rokov od dátumu kúpy. Na uľahčenie tohto procesu je potrebné poskytnúť doklad o nákupe na určenie dátumu kúpy. Bližšie informácie nájdete v obchodných podmienkach v kapitole VII.

Kontaktná adresa pre reklamáciu:

náš email:
info@secpelle.com
Adresa pre zaslanie vadnej e-fajky:
Secpelle
Kukučínova 2599
024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia